Vedlikehold og ansvar

Vi vil at du skal ha et fint sted å bo. Den leiligheten du nå flytter inn i har vi istandsatt etter våre kvalitetsrutiner. Si ifra til oss dersom det er noe i leiligheten som ikke fungerer tilfredsstillende.

Mens du bor i leiligheten har du ansvar for at leiligheten blir vedlikeholdt på en normal måte. Når du flytter ut av leiligheten skal leiligheten være slik som den dagen du flyttet inn – med unntak av en normal slitasje i tiden du har bodd der. Hærverk og ekstraordinær slitasje aksepterer vi ikke. Dette vil kunne medføre både erstatningskrav og oppsigelse. Og ingen flere leieforhold hos oss. 

Leietaker må ha Kongsvinger Boligstiftelse’s samtykke for å foreta vesentlige forandringer i leiligheten

Ting å være klar over

 • Dersom det blir for fuktig, vil mugg og sopp-problemer oppstå. Muggsopp kan bidra til sykdom og helseskader.
 • Sørg for god ventilasjon og luftfornyelse. Hold luftelukene åpne.
 • Anbefalt innetemperatur ved oppvarming er 20-22oC. Husk at høy inntemperatur og høy luftfuktighet vil gi mugg.
 • Panelovner må ikke tildekkes av klær, gardiner eller møbler.
 • Jevnlig renhold av leiligheten er nødvendig.
 • Unngå vannsøl og skader. Kontroller at det ikke er lekkasje på rør fra oppvaskbenk, servant, badekar/dusj og lignende. Vannlekkasje må raskt stoppes for å begrense skadene i egne og andres leilighet.
 • Bruk avtrekksvifte på badet dersom du har dette
 • Fjern hår-, såpe- og matrester fra sluk og avløp jevnlig.
 • Søppel skal sorteres og kastes i fellesanlegg fortløpende. Det er ikke tillatt å sette søppel på verandaen, i trappeoppganger eller i andre fellesarealer. Avfall tiltrekker seg fluer, rotter og mus.

Vårt ansvar

 • I våre heleide leilighetsbygg har vi ansvar for alt ytre vedlikehold, det vil si både tomten, veien og fasaden på bygget.
 • Vi står for gressklipping og sommeren og måking/strøing om vinteren.
 • Vi maler bygget når det er nødvendig, og holder fasaden ved like.
 • Vi har også ansvaret for renhold av fellesarealer som ganger, fellesstuer og fellestoaletter.
 • Vi skal også påse at alle tekniske installasjoner fungerer, som f.eks. heiser, ventilasjonsanlegg og brannvernutstyr.
 • Unntak på dette er borettslag, hvor det er borettslaget sitt ansvar. Vi har ansvaret for det tekniske utstyret inne i leilighetene. Mange borettslag fordeler ansvaret med renhold av fellesarealer som ganger og trapper på andelseierne. Som leietaker i Boligstiftelsen plikter du å ta din del av disse oppgavene.
 • I våre eneboliger har som utgangspunkt leietaker ansvaret for gressklipping og snømåking, mens vi har ansvaret for fasaden og de tekniske installasjonene innendørs.